ENKM Události Prusko-rakouská válka v Kroměříži

1. 6. 1866

Prusko-rakouská válka v Kroměříži

Na pravém břehu Moravy byla ubytována 2. záložní jezdecká divize rakouské armády tvořená kyrysníky, hulány, dělostřelectvem a zdravotnickou rotou. Divizní štáb generálmajora von Zaitsek sídlil na arcibiskupském zámku, zatímco velitelé brigád, generálmajor von Boxberg a generálmajor von Soltik byli ubytování u arcibiskupských úředníků.

Zdroje

SOBEK, David. Návštěvy slavných generálů prusko-rakouské války 1866. Kroměřížský zpravodaj. 2022, (19), 11, s. 17.

Zpět

Další události v roce 1866

Začalo sčítání škod po prusko-rakouské válce v Kroměříži

Více info

Pruská vojska v Bílanech

Více info

Eskadrona

Více info

Generálmajor arcivévoda Josef v Kroměříži

Více info

Přehlídka těžké jízdy rakouské armády

Více info