ENKM Události Pruská vojska v Bílanech

8. 9. 1866

Pruská vojska v Bílanech

Pruští huláni nebyli žádní lidumilové. Vynucovali si na lidech, co chtěli a potřebovali a vše si odváželi. Kromě jiného jim bylo dáno z obecního 80 másů piva a 20 másů silné kořelky. Františku Procházkovi vzali koně (200 zlatých) a Klementu Krčmovi koně zastřelil pruský důstjník. Po jejich odchodu přišla do Bílan cholera.

Zdroje

PUMPRLA.´, Stanislav. Pruská vojska v Bílanech. Zpravodaj města Kroměříže. 1977, (4), s. 78-79.

Zpět

Další události v roce 1866

Začalo sčítání škod po prusko-rakouské válce v Kroměříži

Více info

Eskadrona

Více info

Generálmajor arcivévoda Josef v Kroměříži

Více info

Přehlídka těžké jízdy rakouské armády

Více info

Prusko-rakouská válka v Kroměříži

Více info