ENKM Události Přehlídka těžké jízdy rakouské armády

15. 6. 1866

Přehlídka těžké jízdy rakouské armády

Kroměříž poctil svou návštěvou také velitel celé Severní armády proslulý polní maršál Ludwig von Benedek. Za jeho přítomnosti se konala tato vojenská přehlídka a byla zaznamenána jako velkolepá.

Zdroje

SOBEK, David. Návštěvy slavných generálů prusko-rakouské války 1866. Kroměřížský zpravodaj. 2022, (19), 11, s. 17.

Zpět

Další události v roce 1866

Začalo sčítání škod po prusko-rakouské válce v Kroměříži

Více info

Pruská vojska v Bílanech

Více info

Eskadrona

Více info

Generálmajor arcivévoda Josef v Kroměříži

Více info

Prusko-rakouská válka v Kroměříži

Více info