ENKM Události Generálmajor arcivévoda Josef v Kroměříži

15. 7. 1866

Generálmajor arcivévoda Josef v Kroměříži

Kroměříž byla svědkem přesunu IV. armádního sboru a spojeneckého saského vojska po osudném 3.7.1866, kdy se rakouská armáda dala na ústup po bitvě u Hradce Králové.

Zdroje

SOBEK, David. Návštěvy slavných generálů prusko-rakouské války 1866. Kroměřížský zpravodaj. 2022, (19), 11, s. 17.

Zpět

Další události v roce 1866

Začalo sčítání škod po prusko-rakouské válce v Kroměříži

Více info

Pruská vojska v Bílanech

Více info

Eskadrona

Více info

Přehlídka těžké jízdy rakouské armády

Více info

Prusko-rakouská válka v Kroměříži

Více info