ENKM Události Eskadrona

24. 7. 1866

Eskadrona

Eskadrona pruských husarů ohlásila příchod I. armádního sboru generála Adolfa von Bonin. Dnešní Velké náměstí se zaplňovalo pruským vojskem a bylo Prusy nařízeno, aby všechna okna byla osvětlena a dveře byly otevřeny. Pruští vojáci se ubytovali, kde se dalo. Byla to nejhorší noc rakousko-pruské války.

Zdroje

SOBEK, David. Návštěvy slavných generálů prusko-rakouské války 1866. Kroměřížský zpravodaj. 2022, (19), 11, s. 17.

Zpět

Další události v roce 1866

Začalo sčítání škod po prusko-rakouské válce v Kroměříži

Více info

Pruská vojska v Bílanech

Více info

Generálmajor arcivévoda Josef v Kroměříži

Více info

Přehlídka těžké jízdy rakouské armády

Více info

Prusko-rakouská válka v Kroměříži

Více info