ENKM Události Zahájení Kroměřížského sněmu

22. 11. 1848

Zahájení Kroměřížského sněmu

Byl to první Ústavodárný říšský sněm národů habsburské monarchie a zasedání probíhalo na zámku. Úloha spočívala ve vypracování nové demokratické ústavy rakouských národů, která by zajistila jejich rovnoprávnost v rámci konstituční monarchie. Sněm byl rozehnán 7.3.1849.

Zpět