ENKM Události Trhovní pořádek pro Město Kroměříž v Markrabství Moravském

16. 8. 1791

Trhovní pořádek pro Město Kroměříž v Markrabství Moravském

Přerovského Kraje. Řád byl vydán za purkmistra Františka Langra německy a česky a obsahoval 24 odstavců. Byla zde stanovena doba prodeje, prodejní místo. Nejprve po vztyčení korouhvičky mohli nakupovat měšťané a pekaři, teprve potom všichni ostatní. Prodej byl přesně vymezen v podloubí jednotlivých domů dle druhu prodávaného zboží, eventuálně za pěkného počasí před podloubím.

Zpět