ENKM Události Ohromný požár města

15. 3. 1752

Ohromný požár města

Město bylo postiženo ohromným požárem, který zničil horní patro zámku, panské stáje, vikářské a kanovnické domy a 86 domů měšťanů. V rámci oprav byla biskupská rezidence obohacena o novou skvělou freskovou výzdobu brněnského malíře Josefa Sterna a proslulého rakouského mistra F.A. Maulbertsche a získala tzv. Velkou jídelnu, jeden z nejkrásnějších rokokových interiérů u nás.

Zdroje

ŠKRANC, Pavel. Kroměříž v 18. století. Pohledy na starou Kroměříž. Zpravodaj města Kroměříže. 1983, (5), s. 98.

Zpět