ENKM Události Marie Terezie v Kroměříži

15. 6. 1748

Marie Terezie v Kroměříži

Císařovna přijela z Brna. Ubytovala se na zámku, kde si prohlédla sala terrenu s grottami. Biskup přichystal oběd ve velkém sále zámku. 16.6.byla pro císařovnu a její dvůr přichystána mše ve farním kostele (u Panny Marie) a odpoledne se konala prohlídka zámku. 17.6. se konala vojenská přehlídka na druhém moravním břehu. Večer všichni odjeli do Olomouce.

Zpět