ENKM Události Založení pěveckého semináře

16. 5. 1688

Založení pěveckého semináře

Biskup Karel z Lichtenštejna vydal zakládací listinu chlapeckého pěveckého semináře, který byl umístěn v Jánské ul. 12, uprostřed kanovnických domů. Byl rovněž nejstarším pěveckým seminářem ve střední Evropě. V semináři se vzdělávalo 170 let. A jak píše Dr, Svátek žádný jiným dům v centru Kroměříže nesloužil kultuře a vzdělávání tak dlouho.

Zdroje

SVÁTEK, Josef. Pěvecký seminář v Kroměříži. Rok české hudby. Zpravodaj města Kroměříže. 1984, (10), s. 186-187.

Zpět