ENKM Události Zikmund Lucemburský v Kroměříži podruhé

10. 11. 1425

Zikmund Lucemburský v Kroměříži podruhé

Přítomnost krále ve městě dokládá listina, v níž žádá o pomoc nejmenovaného říšského knížete v boji proti pražským a táborským husitům. Pravděpodobně pobýval v biskupově novém hradu v Kroměříži.

Zdroje

SOBEK, David. Významné historické návštěvy města Kroměříže III. Kroměřížský zpravodaj. 2022, 19, (3), s. 17.

Zpět